Winkel: Roest 2a Olland   |   Bezoekadres en 24- uurs versautomaat: Schootsedijk 35 Sint-Oedenrode 0413-473608

Privacy verklaring


Inleiding
In deze privacy verklaring  lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 


Van Hoof Zachtfruit & Asperges
Je leest op dit moment de privacy verklaring van “van Hoof Zachtfruit & Asperges. Van Hoof Zachtfruit & Asperges  is een teeltbedrijf gestart in het jaar 1990. Wij telen asperges, frambozen, rode bessen, blauwe bessen en bramen. Deze vruchten en hiervan afgeleide producten verkopen wij ook in onze landwinkel aan de Roest 2a te Olland. 
Op het moment dat jij jezelf aanmeld als werknemer, verstrek jij ons jouw persoonlijke gegevens.  Het is daarom goed om te weten welke informatie wij van je bewaren, wie hier inzicht in heeft, wat wij met deze informatie doen en welke invloed je hierop hebt.  Als je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebt dan kan je je richten tot info@vanhoofolland.nl | 06 10900119 Schootsedijk 35 | 5491 TD | Olland (Meierijstad) | KVK Nr. 70684448   of stel je vraag aan Malou van Hoof- Verhoeven.

Over welke gegevens beschikken wij
Als je bij ons wilt werken zijn wij wettelijk verplicht om een contract op te stellen en om de belastingdienst op de hoogte brengen van je werkzaamheden bij ons. Dit heeft tot gevolg dat wij de volgende gegevens van je dienen te hebben. 
    Naam (voor- en achternaam)
    Adresgegevens
    Geboortedatum
    BSN- nummer
    Telefoonnummer
    E-mailadres
    Bankrekeningnummer
    Kopie van de voor- en achterkant van je ID/paspoort


Wie heeft er toegang tot deze informatie
Jouw persoonlijke informatie wordt verwerkt door Malou van Hoof- Verhoeven.  Zij verzorgt de personeels- en loonadministratie van het bedrijf en zal jouw informatie delen met van de Ven Accountants|Adviseurs. Van de Ven draagt zorg voor het verwerken van jouw informatie richting de 
belastingdienst en BPL (Bedrijfspensioenfonds). Voor het privacy statement van de Ven Accountants|Adviseurs  verwijzen wij je graag door naar de website (http://www.vdven.nl/privacy-statement.html)
Indien van toepassing zullen wij jouw informatie ook delen met LTO en SAZAS .

Opslag periode
Van Hoof Zachtfruit & Asperges zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Onze bewaartermijn is 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van onze contractuele overeenkomst, dan wel voor de duur dat je de toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens niet hebt ingetrokken.


Rechten
1.     Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij van Hoof Zachtfruit & Asperges bekend zijn en bewaard worden. Dit doe je door via e-mail contact op te nemen met Malou. Je krijgt dan een overzicht van de bij ons bekende gegevens. 
2.    Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht (en ook de plicht) om dit te laten rectificeren. 
3.    Recht op indienen van een klacht
Heb je een idee, een compliment of denk je dat het beter kan op de werkvloer?De personeelsvertegenwoordiger behartigt de belangen van alle werknemers en bemiddelt indien nodig met de directie. Voor contact: malou@vanhoofolland.nl. Natuurlijk mag je ook persoonlijk contact opnemen met desbetreffend persoon.
4.    Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Als je vindt dat “van Hoof Zachtfruit & Asperges” niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat heb je het recht dit te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekken
Met datalekken wordt bedoeld dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw informatie. In geval van het vermoeden van datalekken, verzoeken we je om direct contact met ons op te nemen. Op het moment dat wij een datalek constateren hebben wij de informatieplicht jou hiervan op de hoogte te stellen.